Lineaire hypotheek

Van de hypothecaire schuld wordt elk jaar een gelijk bedrag afgelost. Daarnaast betaalt u rente over de resterende schuld. Wie een ‘laag’ inkomen heeft, zal budgettair grote moeite hebben met deze hypotheekvorm in verband met de hoge beginlasten. Wie een ‘hoog’ inkomen heeft, ziet zijn fiscale voordeel erg snel dalen.

linaire grafiek

 

 

 

 

Voordelen Lineaire Hypotheek:

  • De lening wordt gegarandeerd afgelost.
  • Aflosschema is vanaf aanvang bekend.
  • U maakt geen gebruik van de kapitaalvrijstelling in Box 1.

Nadelen Lineaire Hypotheek:

  • U maakt niet optimaal gebruik van de fiscale renteaftrek in Box 1.
  • In het begin van de lening hoge netto maandlasten.