Annuïteitenhypotheek

Bij de Annuïteitenhypotheek betaalt u steeds hetzelfde bruto maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit rente én aflossing. Het aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, doch neemt toe naarmate de looptijd van de lening verstrijkt. Voor het rentebestanddeel geldt het omgekeerde. Het belastingvoordeel is aanvankelijk groot, maar met het verstrijken van de jaren neemt dit af. Dit is onvoordelig bij een inkomen dat in de loop van de jaren stijgt en waarop de fiscale druk juist toeneemt.

annuiteiten grafiek

 

 

 

 

Voordelen Annuïteitenhypotheek:

  • De lening wordt gegarandeerd afgelost.
  • Aflosschema is vanaf aanvang bekend.
  • U maakt geen gebruik van de kapitaalvrijstelling in Box 1.

Nadelen Annuïteitenhypotheek:

  • U maakt niet optimaal gebruik van de fiscale renteaftrek in Box 1.
  • Uw netto maandlast stijgt gedurende de looptijd.